Stichting

De officiële naam van de stichting is Stichting Vrienden van Huis Wilma.
De stichting ondersteunt het hospice financieel bij initiatieven die Huis Wilma niet kan betalen uit haar reguliere inkomsten uit de Zorgverzekeringswet.
Het bestuur van de stichting overlegt met het hospice over de uitvoering van de actuele initiatieven en over gewenste toekomstige ondersteuning.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Ton Thissen (voorzitter);
  • Isella Carboni (vice voorzitter)
  • Ton de Bruin (penningmeester)
  • Theodor Abels (secretaris)
  • Han Büchner (fondsenwerver)

Motto
Het motto van het bestuur is: Betrokken, Belangeloos en Transparantie.

Betrokken
We zetten ons in om zoveel als mogelijk waarde en inhoud aan het leven van de gasten toe te voegen, een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het hospice en uiteraard voor het contact met de Vrienden.

Belangeloos:
We krijgen daarvoor geen salaris en we vragen geen enkele vergoeding in het kader van onkosten. Alle giften gaan dus voor 100% naar de mooie en waardevolle initiatieven die bijdragen aan een kwalitatief en betekenisvol verblijf voor de gasten van het hospice.

Transparant
De Vrienden kunnen alles inzien en mogen alles vragen. We hebben de stichting aangemeld als ANBI (algemeen Nut Beogende instelling) en dat legt ons extra verplichtingen op om alles te publiceren. Voor informatie over ANBI-status van de Vrienden, kunt u ons beleidsdocument (link) inzien die op deze website is gepubliceerd

Heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op: secretariaat@stichtingvriendenvanhuiswilma.nl
Dan zullen wij u zo snel en goed mogelijk informeren.