Als  Stichting Vrienden van Huis Wilma  stellen wij ons als doel om zoveel als mogelijk waarde en inhoud aan het leven van de gasten toe te voegen en een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het hospice.

Het mooie werk van de zorgmedewerkers en de vele vrijwilligers van het Hospice Huis Wilma verdient onze steun. Uiteraard verdienen ook de gasten en hun familie onze steun.

De zorg die wordt verleend door de verpleegkundigen van Huis Wilma wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet. Hiermee kan de noodzakelijke specialistische medische en verpleegkundige zorg worden geboden. Voor de kosten voor verblijf vraagt het hospice een vaste eigen bijdrage van alle gasten

Voor een echt kwalitatief en betekenisvol verblijf van de gasten in Hospice Huis Wilma is echter meer nodig. Geestelijke verzorging, ondersteunende behandelingen, aangepaste voeding, maar ook ontspanning en een fijne sfeer zijn belangrijk. Ook willen we gerichte aandacht besteden aan de naasten van de gasten die in Huis Wilma verblijven. En dan is er het onderhoud, de aankleding en het comfort van ons huis en onze prachtige tuin. Deze extra zorg zien wij als essentieel voor de gasten en hun naasten in deze meest kritische fase van een mensenleven.

Om deze aanvullende en aandachtige zorg te kunnen blijven bieden, zijn extra financiële middelen nodig. De  Stichting Vrienden van Huis Wilma  ondersteunt het hospice met middelen die zij ontvangt uit donaties, sponsoring, vaste bijdragen en giften in natura of legaten.

U kunt die steun bieden.

De  Stichting Vrienden van Huis Wilma  is opgericht om financiële steun aan het Hospice Huis Wilma te geven.

Zij zorgt ervoor dat uw hulp 100% ten goede komt aan alle mensen van het hospice: de gasten, de medewerkers en de vrijwilligers. U draagt daarmee actief bij aan hoogwaardige zorg voor de gasten van Hospice Huis Wilma.

Met uw gift financiert De  Stichting Vrienden van Huis Wilma  deze – in onze ogen noodzakelijke – voorzieningen, waarvoor het hospice helaas geen subsidie krijgt.

Heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op: secretariaat@vriendenvanhuiswilma.nl
Dan zullen wij u zo snel en goed mogelijk informeren.